Kulturmiljøet omkring Fuglsang

Fuglsang hovedbygningen er omgivet af et rigt kulturmiljø i form af historiske eller kulturelle bygninger og unikke landskaber.

I områdets  nordlige ende ligger forpagterboligen, som det i 2014 blev besluttet at sætte i stand med hjælpe fra en række fonde og Guldborgsund Kommune. Ved siden af forpagterboligen ligger det nybyggede Fuglsang Kunstmuseum, som blev indviet i 2008. En moderne bygning der skaber en fin kontrast til de oprindelige bygninger.

Mellem hovedbygningen og kunstmuseet har vi en stor lade, hvis endelige anvendelse ikke er fastlagt. Modsat denne ligger herskabsstalden fra 1870.

Hovedbygningen omkrandses mod vest og syd af Fuglsang Have … billedet viser tepavillonen i havens vestligste del. Fra havens sydøstlige ende kan man gå ned til det naturskønne område ved Guldborgsund, kaldet Skejten.

Fotografi: Finn Brasen. Reventlow Museet.
Share