D.G. Monrads værelse

D.G. Monrad, Ditlev Gothard Monrad 1811-1887), dansk politiker og teolog, konseilspræsident 1863-64. D.G.
Monrad blev cand.theol. i 1836 og magister i semitisk filologi i 1838. Ved Frederik 6.s død i 1839 trådte han ind i politik og blev en af de centrale skikkelser i det nationalliberale miljø. Frustreret over den politiske udviklings træghed blev han i 1846 præst på Lolland.

DG-monradEfter tronskiftet i 1848 krævede Monrad fri forfatning og almindelig valgret og spillede en ledende rolle i martsdagenes hektiske forløb. Monrad formede således det første udkast til Grundloven og øvede, skønt afgået som minister i november 1848, stor indflydelse på forhandlingerne og bidrog til, at de demokratiske principper blev fastholdt i Junigrundloven af 1849.

I februar 1849 blev Monrad biskop over Lolland-Falster Stift, men han afskedigedes i 1854 pga. sit forsvar for Junigrundloven. D.G. Monrad er med på oversigten over centrale personer, steder og begreber i krigen 1864. Ved Halls afgang efter Frederik 7.s død dannede Monrad 31.12.1863 et ministerium og bar således hovedansvaret for Danmarks politik under krigen i 1864. De fortsatte nederlag i krigen betød, at han 8.7.1864 måtte træde tilbage.

Familien Monrad var velkomne gæster på Fuglsang, og D.G. Monrads søn, Johannes, blev endda gift på Fuglsang 19. oktober 1872 med forpagterens datter, Anne Maria Louisa Frederiksen.

Share