Jørgen Roeds værelse

Jørgen Roed (13. januar 1808 i Ringsted – 8. august 1888) var en dansk portræt- og genremaler.

Jørgen Roed var søn af gårdfæster og vognmand Peder Jørgensen Roed og Ellen Hansdatter Jensen. Allerede i skoletiden havde han lejlighed til at lære at tegne og male, og den iver, hvormed han tilegnede sig, hvad den vistnok noget tarvelige undervisning kunne byde ham, havde den virkning, at hans forældre efter hans konfirmation sendte ham til København for at gå på Kunstakademiet, uden at der synes at have været tale om, som ellers sædvanlig, at sætte ham i malerlære.

Joergen-RoedFuglsang musiksal er udsmykket med et markant maleri af Jørgen Roed, der forestiller en god kopi af Rafaels Sixtinske Madonna fra 1851.

Share