Fuglsangs historie

Fuglsang Herregaard
… et center for videnskabelig fordybelse

Det Classenske Fideicommis, der ejer Fuglsang Herregaard, har skabt et enestående center for videnskabelig fordybelse og tankeudveksling i fuld overensstemmelse med den gamle herregårds tradition.

Fuglsang Herregaard kan føres tilbage til dronning Margrethe I’s regeringstid og var oprindelig et krongods. I starten af 1700-tallet blev det imidlertid købt af den lokale storgodsejer Poul Abraham Lehn, og det var hans barnebarn, der i 1819 solgte det til den sjællandske godsejerslægt Neergaard. Og så begyndte en ny æra i godsets historie.

I 1866 arver Viggo de Neergaard godset og sammen med sin noget yngre kone, Bodil, gør han godset til et refugium og kreativt værksted for en række af Danmarks største kunstnere helt op i 1900-tallet. I forbindelse med Bodil de Neergaards død i 1959 overtager Fideicommiset efter bestemmelser i fru Neergaards testamente herregården og driften af denne.

Vi genskaber Fuglsang i den gamle ånd
… musik, kunst og videnskab

Det Classenske Fideicommis har til formål at støtte blandt andet videnskab og uddannelse. Driftsstøtte til Fuglsang Herregaard og vedligeholdelse af herregårdshaven samt rekreative områder er en væsentlig del af Fideicommisets filantropiske virksomhed. Og nu har Fideicommiset med hjælp fra adskillige danske fonde og Guldborgsund Kommune skabt et enestående center for videnskabelig fordybelse og tankeudveksling på Fuglsang Herregaard.

I den forbindelse er der indgået aftaler med en række universiteter og kulturinstitutioner om brug af herregården som refugium eller til afholdelse af møder, kurser og konferencer. Som en del af samarbejdet har Københavns Universitet og Det Classenske Fideicommis opgraderet inventar, WIFI og AV-udstyr i mødelokalerne på Fuglsang Herregaard. Aftalen omfatter Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School, RUC, Kunst akademiet og Musik konservatoriet.

Fotografi: Finn Brasen. Reventlow Museet.
Fuglsang Herregaard