Kulturmiljøet omkring Fuglsang Herregaard.

Kulturmiljøet omkring Fuglsang

Fuglsang hovedbygningen er omgivet af et rigt kulturmiljø i form af historiske eller kulturelle bygninger og unikke landskaber.

I områdets  nordlige ende ligger forpagterboligen, som det i 2014 blev besluttet at sætte i stand med hjælpe fra en række fonde og Guldborgsund Kommune. Ved siden af forpagterboligen ligger det nybyggede Fuglsang Kunstmuseum, som blev indviet i 2008. En moderne bygning der skaber en fin kontrast til de oprindelige bygninger.

Mellem hovedbygningen og kunstmuseet har vi en stor lade, hvis endelige anvendelse ikke er fastlagt. Modsat denne ligger herskabsstalden fra 1870.

Hovedbygningen omkrandses mod vest og syd af Fuglsang Have … billedet viser Neergaard familiens private gravplads på Gammelholm, der ligger 500m nord for gårdområdet.

Fotografi: Finn Brasen. Reventlow Museet.
Fuglsang Herregaard