Hall’en

Hall’en er holdt i en pompejansk polykromi. Vestibulen har en skulpturel dekoration med hermer i en renæssance-inspireret dekoration.

I det venstre kabinet hænger Oluf Hartmanns maleri ”Hekseridt”.  Hovedtrapperummet til første sal har et klassisk formsprog med relieffer af Thorvaldsen og foroven hans Alexanderfrise.

Fotografi: Jesper Andersen
Fuglsang Herregaard