Den gamle herskabsstald på Fuglsang.

Herskabsstalden

Nord for hovedbygningen ligger den gamle herskabsstald fra 1870, som er tegnet af professor H. J. Holm i en streng og meget elegant stil, der er i kontrast til hovedbygningens løssluppenhed.

Herskabsstalden, der afgrænser gårdspladsen mod øst, er en rektangulær bygning opført i gule sten med rødt vingetegltag. Bygningen er opført med murede indramninger over de rundbuede porte, døre og vinduer. Indvendigt er det oprindelige staldinventar bevaret.

Fredningsstatus 2013: Herskabsstalden er fredet.

Fotografi: Jesper Andersen
Fuglsang Herregaard