Nyheder

Fuglekasser på Corselitze og Fuglsang

Der har i de seneste år været gennemført en del nødvendig fældning af gamle træer på både Corselitze og Fuglsang godser. Det går ud over de hulrugende fugles muligheder for at finde velegnede redepladser.

Læs videre