Ensemble Storstrøm

Ensemble Storstrøm

Ensemble Storstrøm er startet i 1991 og havde indtil 2016 til huse på Fuglsang Herregaard. Nu bor de i Kumus – Lolland-Falsters nye center for kunst og musik, der ligger vis-á-vis den gamle herregaard.

Emsemblets historie

I slutningen af 1980’erne ønskede Storstrøms Amt at oprette et klassisk MGK (Musikalsk Grundkursus) og ansøgte staten herom. Kravet fra staten var, at det skulle følges af et basisensemble på 10 musikere, primært for at kunne tilbyde lokale lærerkræfter.

Man enedes i 1990 om en model, hvor MGK blev oprettet i Nykøbing Falster og et klassisk Basisensemble (på i første omgang 6 musikere) blev etableret med Storstrøms Amt som medejer og primært virkefelt. Svend Aaquist blev udpeget som koordinator af fødselsprocessen og som ensemblets første leder. Navnet var dengang Storstrøms Kammerensemble … i forbindelse med 25 års jubilæet i 2016, blev navnet ændret til det nuværende.

Om ensemblet

Ensemble Storstrøm arbejder innovativt, grænsesøgende og meget alsidigt. Dels hvad angår genre og repertoire, dels hvad angår musikdramatiske projekter og dels hvad angår engagement i formidling – det sidste ikke mindst rettet mod børn og unge.

Ensemblet arbejder næsten altid uden dirigent og har derfor gennem de mange år oparbejdet en stærk og yderst kompetent kammermusikalsk kultur der muliggør gennemarbejdede fortolkninger af endog særdeles krævende værker. Resultatet er som oftest stærke og meget nærværende oplevelser for publikum.

Besøg Ensemble Storstrøms hjemmeside.

Fuglsang Herregaard