Den gamle forpagterbolig på Fuglsang.

Fuglsang Herregaard